Hyppää pääsisältöön

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

LTU GROUP OY:N PALAUTEREKISTERI

Tämä on LTU Group Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka koskee henkilötietojen käsittelyä LTU Group Oy:n palautteisiin liittyen.
Laadittu 28.6.2017.
Viimeisin muutos 30.8.2021.

Tämä rekisteriseloste ei koske rekrytointipalveluja, koska se on ulkoistettu palvelu. Rekrytointisivun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: https://privacy.jobilla.com/fi/136211/.

 

Rekisterinpitäjä

LTU Group Oy
Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa
puh. +358 44 751 6020
Y-tunnus 2208204-3
Kotipaikka: Vantaa

 

Rekisteristä vastaava henkilö

Malik Bentaieb
Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa
+358 44 751 6020
etunimi.sukunimi@ltu.fi

 

Rekisterin nimi

LTU Group Oy:n palauterekisteri

 

Rekisterin käsittelyn tarkoitus ja peruste

Palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan LTU Group Oy:n ja sen tytäryritysten (LTU Toimitilat Oy, LTU Asunnot Oy ja LTU Varsinais-Suomi Oy) palauterekisteriin. Rekisteriin tallennetaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot, joita käytetään ainoastaan palautteeseen vastaamiseen, palveluiden tuottamiseen tai toiminnan kehittämiseen.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on henkilön antama suostumus.

 

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Palauterekisteriin tallennetaan ainoastaan palautelomakkeella ilmoittamasi tiedot.

Palautelomakkeella kerättyjä tietoja ovat:

  • Etu- ja sukunimi
  • Annettu viesti ja sen otsikko

Lisäksi tallennetaan lomakkeen täyttäjän IP-osoite sekä lomakkeen täyttöaika (päivämäärä ja kellonaika).

Verkkosivuston käyttöön liittyvät tiedot:

  • Verkkosivulla kävijän selaimen palvelimelle lähettämät tekniset tiedot, kuten IP-osoite.
  • Verkkosivulla kävijän selaimelle lähetetyt evästeet, joita tälle sivustolle asettaa Google Analytics -palvelu.

Henkilön yksilöivät tiedot poistetaan rekisteristä välittömästi, kun ne eivät ole enää tarpeen palautteen käsittelemiseksi tai mikäli rekisterinpitäjällä ei ole lain tai muun viranomaismääräyksen mukaista velvoitetta tietoja säilyttää.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta verkkosivulla olevalla palautelomakkeella. Henkilötiedot antaa palautetta antava henkilö itse.

Henkilön palautelomakkeen täyttämisen sekä www-selailun yhteydessä välittyvät analytiikka- ja tekniset tiedot, kuten IP-osoite.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteri on tarkoitettu vain LTU Group Oy:n ja sen tytäryritysten käyttöön, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Poikkeuksena ovat viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista LTU Group Oy:n ja sopimuskumppanin välillä.

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöinkin LTU Group Oy huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän valikoimille sopimuskumppaneille osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin sopimuskumppani käsittelee tietoja rekisterinpitäjän lukuun. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään. IT-järjestelmien teknisestä toiminnasta johtuen osa rekistereistä sijaitsee ulkoisen organisaation palvelinlaitteistolla, josta tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, poikkeuksena viranomaisten lain tai asetuksen nojalla tekemät tietojen luovutusvaatimukset.

Sopimuskumppaneita sitoo salassapitovelvollisuus ja tietosuojasopimus. Tietosuojasopimuksessa sovitaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisista asioista LTU Group Oy:n ja sopimuskumppanin välillä.

 

Evästeet

Eväste (eng. ”cookie”) on pieni tiedosto, jonka verkkoselain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjiä voidaan tunnistaa verkossa.

LTU Group Oy:n sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa. Käyttäjä voi kytkeä kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimen asetuksista.

LTU Group Oy:n sivusto käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua, joka yksilöi käyttäjän evästeillä. Google käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käyttämisestä raportteja, joita LTU Group Oy käyttää kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten. Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Lisätietoja Googlen evästeiden käytöstä voit lukea täältä: https://www.google.com/policies/privacy/partner

 

Rekisterin suojaaminen

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti. LTU Group Oy:ssä rekisterin käyttöoikeudet on rajattu organisaation sisällä. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Suojatulle palvelimelle on pääsy palvelimen ylläpitäjällä. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramarkkinointiin sekä oikeus vaatia tietojensa siirtoa järjestelmästä toiseen. Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Mikäli rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjä rikkoo tietosuoja-asetusta, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: 
https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

 

Muutokset rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen

Pidätämme oikeuden muuttaa tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Suosittelemme, että tutustut rekisteri- ja tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä LTU Group Oy:öön.

Sähköpostitse: malik.bentaieb(at)ltu.fi

Postitse osoitteeseen: Malik Bentaieb, LTU Group Oy, Härkähaankuja 3, 01740 Vantaa

LTU Group Oy vastaa tarkastuspyyntöön viimeistään kuukauden kuluessa sen esittämisestä. Tarvittaessa pyydämme rekisteröityä täsmentämään pyyntöä kirjallisesti. Tarpeen vaatiessa voimme varmentaa rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.